ตัวจบระหว่างห้อง


ตัวจบระหว่างห้อง
รหัสสินค้า : PVC T-Joint


เป็นตัวจบงานพื้นห้องระดับระนาบเดียวกัน ใช้เชื่อมระหว่างพื้น 2 พื้นที่ใช้วัสดุต่างกัน แต่พื้นทั้ง 2 พื้น มีระดับเดียวกัน

 
เพิ่มเพื่อน